• หม้อแปลง
 • หม้อแปลงไฟฟ้า
 • หม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำ

Our Product

Contact Info

 • 36/3 หมู่ 3 ซอยกาญจน์กวิณ ถ.ลำลูกกาคลอง 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 • 02-005-2600
 • 02 -5492318
 • sale.stb2509@gmail.com
 • lompong2509@gmail.com

หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ หม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำ

หม้อแปลงไฟฟ้า1เฟส คืออะไร?

หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส (Single Phase Transformer) คืออุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าชนิดเดียวกัน โดยมีระบบการทำงานที่ค่อนข้างง่ายและมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม เช่น ที่บ้านเรือน อาคารสาธารณะ หรือโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟสมีทั้งหม้อแปลงแรงดันขึ้น (Step-Up Transformer) และหม้อแปลงแรงดันลง (Step-Down Transformer) ให้เลือกใช้ตามความต้องการ

หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟสทำงานบนหลักการของการเหนี่ยวนำซึ่งกันและกัน (Mutual Inductance) ที่เกิดขึ้นระหว่างสองขดลวด คือ ขดลวดปฐมภูมิ (Primary Winding) และขดลวดทุติยภูมิ (Secondary Winding) ตัวหม้อแปลงจะนำกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ามาให้กับขดลวดปฐมภูมิ ซึ่งจากนั้นกระแสไฟฟ้าจะถูกส่งต่อไปยังขดลวดทุติยภูมิผ่านกระบวนการเหนี่ยวนำ ดังนั้น แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ได้รับจากขดลวดทุติยภูมิจะมีค่าต่างกันออกไปจากแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ขดลวดปฐมภูมิ

การเลือกหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส มักขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานและความสามารถในการรองรับแรงดันและกระแสไฟฟ้าที่ต้องการ ปัจจัยที่สำคัญในการเลือกหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส มีดังนี้

 1. ขนาดแรงดัน (Voltage Rating): เลือกหม้อแปลงที่มีค่าแรงดันของขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิตามที่ต้องการ ซึ่งขึ้นอยู่กับระบบไฟฟ้าและแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ใช้งาน
 2. ขนาดกำลัง (Power Rating): ควรเลือกหม้อแปลงที่มีค่ากำลัง (VA, kVA หรือ MVA) ที่เหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงการใช้งานของเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ
 3. ประสิทธิภาพการทำงาน (Efficiency): เลือกหม้อแปลงที่มีค่าประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าและเสียความร้อนในระบบไฟฟ้า
 4. ความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้ากระชั้น (Impulse Withstand): ควรเลือกหม้อแปลงที่มีความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้ากระชั้นได้ดี เพื่อป้องกันการเสียหายของอุปกรณ์อื่นๆ ในระบบไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟสเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า การเลือกและใช้งานหม้อแปลงแปลงไฟฟ้า 1 เฟส อย่างถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้เครื่องมือเครื่องใช้ที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย นอกจากนี้ยังช่วยลดการสูญเสียแรงดันและกระแสไฟฟ้า ประหยัดพลังงาน และลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า

ในการเลือกหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส ควรพิจารณาจากผู้ผลิตที่มีประสบการณ์และมีความน่าเชื่อถือ บริษัท สเตเบิลทรานสฟอร์เมอร์ จำกัด (STBtransformer) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส ที่มีคุณภาพสูง และมีการบริการที่หลากหลาย อาทิ การออกแบบ ขาย ซ่อม บำรุง และรีแอคเตอร์ (Reactor) ให้บริการครบวงจร ที่คุณสามารถวางใจในคุณภาพและการบริการจากเรา

รวมถึงนี้ การเลือกหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส ที่ตรงกับความต้องการและงบประมาณของคุณ ย่อมช่วยให้คุณสามารถใช้งานระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรม ที่บ้านเรือน หรือสถานที่ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย นำไปสู่ความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินกิจการของคุณ

หม้อแปลงไฟฟ้า1เฟส
หม้อแปลงไฟฟ้า1เฟส ราคา
ราคา หม้อแปลงไฟฟ้า1เฟส
1 Phase Transformer
หม้อแปลงไฟฟ้า1เฟส
หม้อแปลงไฟฟ้า1เฟส ราคา
โรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า1เฟส
โรงงานหม้อแปลงไฟฟ้า1เฟส
ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า1เฟส
ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า1เฟส
จำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า1เฟส
ขายหม้อแปลงไฟฟ้า1เฟส