หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส

หม้อแปลงไฟฟ้า3เฟส คืออะไร?
หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส หรือ 3 Phase Transformer เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส เพื่อตอบสนองความต้องการของเครื่องมือ, เครื่องจักร, และอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมทั่วไป หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส เป็นส่วนสำคัญในระบบไฟฟ้าและมีหน้าที่ในการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ความสำคัญของหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส มีความสำคัญในการปรับแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการของเครื่องมือและอุปกรณ์ มีการใช้งานทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสำนักงาน, และระบบการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า

หลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ทำงานบนหลักการของการเหนี่ยวนำซึ่งกันและกัน (Mutual Inductance) มีสามขดลวดคือ ขดลวดปฐมภูมิ (Primary Winding) และขดลวดทุติยภูมิ (Secondary Winding) สำหรับแต่ละเฟส การสลับแรงดันไฟฟ้าระหว่างขดลวดทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าและความถี่เท่ากันในแต่ละเฟส
ประเภทของหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส มีหลายประเภท ตามความต้องการของการใช้งาน โดยแบ่งออกเป็นหม้อแปลงชนิด Step-Up Transformer ที่ใช้เพิ่มแรงดันไฟฟ้า และหม้อแปลงชนิด Step-Down Transformer ที่ใช้ลดแรงดันไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีหม้อแปลงที่มีการป้องกันเพิ่มเติม เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าแบบมีป้องกันกระแสสั้น หรือหม้อแปลงไฟฟ้าแบบมีการป้องกันความร้อนเกิน

ข้อควรระวังในการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ควรทำความเข้าใจในข้อกำหนดการติดตั้ง, การบำรุงรักษา, และการตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ เช่น การติดตั้งในพื้นที่ที่มีการระบายความร้อนดี, ตรวจสอบระบบระบายความร้อน, และตรวจสอบการทำงานของฟิวส์และสวิตช์
สถานที่จำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส หากคุณกำลังมองหาหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส สามารถสั่งซื้อจากบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าชื่อดัง หรือติดต่อที่ตัวแทนจำหน่ายของแต่ละยี่ห้อเพื่อขอคำแนะนำ ข้อมูลเพิ่มเติม และรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า นอกจากนี้ยังสามารถซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟสผ่านร้านค้าออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือ แต่ควรตรวจสอบรายละเอียดเช่น ข้อกำหนดการใช้งาน, การรับประกัน, และบริการหลังการขายก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้า
การเลือกหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟสที่เหมาะสม การเลือกหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ควรพิจารณาหลายปัจจัย เช่น ขนาดของหม้อแปลง, แรงดันขาเข้าและขาออก, การป้องกันการรั่วของเครื่องมือและอุปกรณ์, และระบบป้องกันความร้อนเกิน การประเมินความต้องการของระบบไฟฟ้า และเลือกหม้อแปลงที่เหมาะสมจะช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า
การดูแลรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส การดูแลรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส จำเป็นในการรักษาประสิทธิภาพในการทำงาน และยืดอายุการใช้งาน ควรตรวจสอบความเรียบร้อยของการติดตั้ง, การทำความสะอาด, และการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตรวจสอบระดับน้ำมันหม้อแปลง, การทำความสะอาดขดลวด, และการตรวจสอบความแน่นของสกรูและต่อ นอกจากนี้ควรตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันความร้อนเกินและอุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอ
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส เพื่อรักษาความปลอดภัยในการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำแนะนำของผู้ผลิต เช่น การป้องกันการสัมผัสกับส่วนที่เสี่ยงต่อการรั่วไหล, การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและวัดค่าไฟฟ้า, และการระบายความร้อนเพื่อป้องกันความร้อนเกิน นอกจากนี้ควรให้ความสำคัญในการดูแลรักษาเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

การประหยัดพลังงานและการปกป้องสิ่งแวดล้อม การเลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟสที่มีคุณภาพดีและประหยัดพลังงานเป็นปัจจัยที่สำคัญในการลดการใช้พลังงาน ลดต้นทุนการผลิต และปกป้องสิ่งแวดล้อม ควรเลือกหม้อแปลงที่มีความประหยัดพลังงาน และมีการใช้วัสดุที่มีผลกระทบต่ำต่อสิ่งแวดล้อม


Overview


3P AUTO  ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส แบบออโต ( AUTO TRANSFORMER )


MODELขนาดINPUT 380V.OUTPUT 200V.OUTPUT 220V.ขนาดหม้อแปลงเปลือยขนาดหม้อแปลงลงตู้

KVA.curent (Amps)curent (Amps)curent (Amps)กว้าง * ยาว * สูง ( ชม. )กว้าง * ยาว * สูง ( ชม. )
STB-3011KVA.1.52.82.6 22 * 18* 20 28 * 25 * 30
STB-3011.5KVA.2.24.34 22 * 20* 20 28 * 25 * 30
STB-3012KVA.35.75.2 22 * 20 * 20 28 * 25 * 30
STB-3012.5KVA.3.87.26.5 22 * 20 * 20 28 * 25 * 30
STB-3033KVA.4.68.68 25 * 20 * 22 30 * 30 * 35
STB-3034KVA.61211 25 * 22 * 22 30 * 30 * 35
STB-3035KVA.7.61513 25 * 24 * 22 30 * 30 * 35
STB-3066KVA.91816 30 * 22 * 25 38 * 30 * 42
STB-3067KVA.112118 30 * 24 * 25 38 * 30 * 42
STB-3068KVA.122321 30 * 25 * 25 38 * 30 * 42
STB-3069KVA.142624 30 * 26 * 25 38 * 30 * 42
STB-30610KVA.152927 30 * 26 * 32 38 * 30 * 42
STB-31012KVA.183531 40 * 25 * 32 48 * 35* 50
STB-31015KVA.234340 40 * 26* 32 48 * 35 * 50
STB-31016KVA.244642 40 * 28 * 32 48 * 35* 50
STB-31018KVA.285248 40 * 28 * 32 48 * 35* 50
STB-31020KVA.305853 40 * 30 * 32 48 * 35* 50
STB-31022KVA.346458 40 * 30 * 32 48 * 35* 50
STB-31025KVA.387266 40 * 32 * 32 48 * 35* 50
STB-32030KVA.468779 50 * 32 * 45 58 * 48 * 66
STB-32032KVA.499284 50 * 34 * 45 58 * 48 * 66
STB-32035KVA.5310192 50 * 35 * 45 58 * 48 * 66
STB-32040KVA.61115105 50 * 36 * 45 58 * 48 * 66
STB-32045KVA.68130118 50 * 38 * 45 58 * 48 * 66
STB-32050KVA.76144131 50 * 40 * 45 58 * 48 * 66
STB-33055KVA.84158144 60 * 35 * 55 80 * 65 * 82
STB-33060KVA.91173157 60 * 38 * 55 80 * 65 * 82
STB-33065KVA.100188170 60 * 40 * 55 80 * 65 * 82
STB-33070KVA.106202183 60* 42 * 55 80 * 65 * 82
STB-33075KVA.114217197 60 * 42 * 55 80 * 65 * 82
STB-33080KVA.121231210 60 * 44 * 55 80 * 65 * 82
STB-33085KVA.129245223 60 * 45 * 55 80 * 65 * 82
STB-33090KVA.136260236 60 * 48 * 55 80 * 65 * 82
STB-350100KVA.152288262 66 * 48 * 65 85 * 65 * 90
STB-350120KVA.182346314 66 * 50 * 65 85 * 65 * 90
STB-350130KVA197375341 66 * 52 * 65 85 * 65 * 90
STB-350150KVA.230433394 66 * 54 * 65 85 * 65 * 90
STB-350160KVA.243461420 66 * 56 * 65 85 * 65 * 90
STB-360180KVA.274520472 78 * 45 * 70 95 * 80 * 105
STB-360200KVA.303577524 78 * 48 * 70 95 * 80 * 105
STB-380250KVA.380722656 78 * 50 * 70 105 * 95 * 105
STB-380300KVA.456866788 78 * 52 * 70 105 * 95 * 105
STB-380350KVA.5321010918 78 * 56 * 70 105 * 95 * 105
STB-1000400KVA.60811551050 98 * 60 * 90 140 * 110 * 135
STB-1000500KVA.76014431312 98 * 65 * 90 140 * 110 * 1353P ISOLATE  ราคาหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ( ISOLATE TRANSFORMER )


รุ่นขนาดINPUT 380V.OUTPUT 200V.OUTPUT 220V.ขนาดหม้อแปลงเปลือยขนาดหม้อแปลงลงตู้
MODELKVA.curent (Amps)curent (Amps)curent (Amps)กว้าง * ยาว * สูง ( ชม. )กว้าง * ยาว * สูง ( ชม. )
STB 3011KVA.1.52.82.6 22 * 20 * 20 28 * 25 * 30
STB 3011.5KVA.2.24.34 22 * 21 * 20 28 * 25 * 30
STB 3012KVA.35.75.2 22 * 22 * 20 28 * 25 * 30
STB 3012.5KVA.3.87.26.5 22 * 22 * 20 28 * 25 * 30
STB 3033KVA.4.68.68 25 * 22 * 22 30 * 30 * 35
STB 3034KVA.61211 25 * 24 * 22 30 * 30 * 35
STB 3065KVA.7.61513 30 * 25 * 25 38 * 30 * 42
STB 3066KVA.91816 30 * 25 * 25 48 * 35* 50
STB 3107KVA.112118 40 * 25 * 32 48 * 35* 50
STB 3108KVA.122321 40 * 26 * 32 48 * 35* 50
STB 3109KVA.142624 40 * 28 * 32 48 * 35* 50
STB 31010KVA.152927 40 * 28 * 32 48 * 35* 50
STB 31012KVA.183531 40 * 29 * 32 48 * 35* 50
STB 31015KVA.234340 40 * 30 * 32 48 * 35* 50
STB 31016KVA.244642 40 * 30 * 32 48 * 35* 50
STB 31018KVA.285248 40 * 30 * 32 48 * 35* 50
STB 32020KVA.305853 50 * 28 * 45 58 * 48* 66
STB 32022KVA.346458 50 * 29 * 45 58 * 48* 66
STB 32025KVA.387266 50 * 30 * 45 58 * 48* 66
STB 32030KVA.468779 50 * 32 * 45 58 * 48* 66
STB 32032KVA.499284 50 * 34 * 45 58 * 48* 66
STB 32035KVA.5310192 50 * 35 * 45 58 * 48* 66
STB 33040KVA.61115105 60 * 40 * 55 80 * 65 * 82
STB 33045KVA.68130118 60 * 42 * 55 80 * 65 * 82
STB 33050KVA.76144131 60 * 46 * 55 80 * 65 * 82
STB 33055KVA.84158144 60 * 48 * 55 80 * 65 * 82
STB 33060KVA.91173157 60 * 50 * 55 80 * 65 * 82
STB 33065KVA.100188170 65 * 52 * 55 80 * 65 * 82
STB 35070KVA.106202183 66 * 40 * 65 85 * 65 * 90
STB 35075KVA.114217197 66 * 42 * 65 85 * 65 * 90
STB 35080KVA.121231210 66 * 44 * 65 85 * 65 * 90
STB 35085KVA.129245223 66 * 45 * 65 85 * 65 * 90
STB 35090KVA.136260236 66 * 46 * 65 85 * 65 * 90
STB 350100KVA.152288262 66 * 48 * 65 85 * 65 * 90
STB 350120KVA.182346314 66 * 50 * 65 85 * 65 * 90
STB 350130KVA197375341 66 * 52 * 65 85 * 65 * 90
STB 360150KVA.230433394 78 * 40 * 70 95 * 80 * 105
STB 360160KVA.243461420 78 * 42 * 70 95 * 80 * 105
STB 360180KVA.274520472 78 * 48 * 70 95 * 80 * 105
STB 380200KVA.303577524 78 * 50 * 70 105 * 90 * 105
STB 380250KVA.380722656 78 * 54 * 70 105 * 90 * 105
STB 380300KVA.456866788 78 * 56 * 70 105 * 90 * 105
STB 380350KVA.5321010918 78* 58 * 70 105 * 90 * 105
STB 1500400KVA.60811551050 98 * 70 * 90 140 * 110 * 135
STB 1500500KVA.76014431312 98 * 75 * 90 140 * 110 * 135


012

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

011

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

010

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

007

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

006

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

005

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

004

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

003

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

002

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

001

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12 ฿12
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้