หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส

หม้อแปลงไฟฟ้า1เฟส คืออะไร?

หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส (Single Phase Transformer) คืออุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าชนิดเดียวกัน โดยมีระบบการทำงานที่ค่อนข้างง่ายและมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม เช่น ที่บ้านเรือน อาคารสาธารณะ หรือโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟสมีทั้งหม้อแปลงแรงดันขึ้น (Step-Up Transformer) และหม้อแปลงแรงดันลง (Step-Down Transformer) ให้เลือกใช้ตามความต้องการ

หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟสทำงานบนหลักการของการเหนี่ยวนำซึ่งกันและกัน (Mutual Inductance) ที่เกิดขึ้นระหว่างสองขดลวด คือ ขดลวดปฐมภูมิ (Primary Winding) และขดลวดทุติยภูมิ (Secondary Winding) ตัวหม้อแปลงจะนำกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ามาให้กับขดลวดปฐมภูมิ ซึ่งจากนั้นกระแสไฟฟ้าจะถูกส่งต่อไปยังขดลวดทุติยภูมิผ่านกระบวนการเหนี่ยวนำ ดังนั้น แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ได้รับจากขดลวดทุติยภูมิจะมีค่าต่างกันออกไปจากแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ขดลวดปฐมภูมิ

การเลือกหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส มักขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานและความสามารถในการรองรับแรงดันและกระแสไฟฟ้าที่ต้องการ ปัจจัยที่สำคัญในการเลือกหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส มีดังนี้

ขนาดแรงดัน (Voltage Rating): เลือกหม้อแปลงที่มีค่าแรงดันของขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิตามที่ต้องการ ซึ่งขึ้นอยู่กับระบบไฟฟ้าและแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ใช้งาน
ขนาดกำลัง (Power Rating): ควรเลือกหม้อแปลงที่มีค่ากำลัง (VA, kVA หรือ MVA) ที่เหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงการใช้งานของเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ
ประสิทธิภาพการทำงาน (Efficiency): เลือกหม้อแปลงที่มีค่าประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าและเสียความร้อนในระบบไฟฟ้า
ความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้ากระชั้น (Impulse Withstand): ควรเลือกหม้อแปลงที่มีความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้ากระชั้นได้ดี เพื่อป้องกันการเสียหายของอุปกรณ์อื่นๆ ในระบบไฟฟ้า
หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟสเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า การเลือกและใช้งานหม้อแปลงแปลงไฟฟ้า 1 เฟส อย่างถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้เครื่องมือเครื่องใช้ที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย นอกจากนี้ยังช่วยลดการสูญเสียแรงดันและกระแสไฟฟ้า ประหยัดพลังงาน และลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า

ในการเลือกหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส ควรพิจารณาจากผู้ผลิตที่มีประสบการณ์และมีความน่าเชื่อถือ บริษัท สเตเบิลทรานสฟอร์เมอร์ จำกัด (STBtransformer) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส ที่มีคุณภาพสูง และมีการบริการที่หลากหลาย อาทิ การออกแบบ ขาย ซ่อม บำรุง และรีแอคเตอร์ (Reactor) ให้บริการครบวงจร ที่คุณสามารถวางใจในคุณภาพและการบริการจากเรา

รวมถึงนี้ การเลือกหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส ที่ตรงกับความต้องการและงบประมาณของคุณ ย่อมช่วยให้คุณสามารถใช้งานระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรม ที่บ้านเรือน หรือสถานที่ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย นำไปสู่ความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินกิจการของคุณ


Overview
1P. AUTO ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส ออโต้


รุ่นขนาดขนาดแกนINPUT 220V.OUTPUT 110V.ขนาดหม้อแปลงเปลือยขนาดหม้อแปลงลงตู้
MODELVA.
curent (Amps)curent (Amps)กว้าง * ยาว * สูง ( ชม. )กว้าง * ยาว * สูง ( ชม. )
STB 102100VA.3.2 * 50.50.9 10 * 8 * 9
STB 102200VA.3.2 * 50.91.8 10 * 10* 9
STB 102300VA.3.2 * 51.42.8 10 * 12 * 9
STB 102400VA.3.2 * 61.83.2 13 * 8 * 8
STB 102500VA.3.2 * 72.34.5 12 * 10 * 12 14 * 20 * 16
STB 102600VA.3.8 * 62.75.5 12 * 12 * 12 14 * 20 * 16
STB 102700VA.3.8 * 73.26.4 12 * 13 * 12 14 * 20 * 16
STB 102800VA.3.8 * 83.67.3 12 * 14 * 12 14 * 20 * 16
STB 1031KVA.3.8 * 84.59.0 12 * 16 * 12 20 * 28 * 22
STB 1031.5KVA.4.5 * 96.813.6 14* 18 * 14 20 * 28 * 22
STB 1032KVA.4.5 * 109.218.9 14 * 20 * 14 20 * 28* 22
STB 1032.5KVA.4.5 * 1111.522.7 16 * 18 * 16 20 * 28 * 22
STB 1043KVA.5.1 * 1113.627.0 16 * 18 * 16 22 * 28 * 24
STB 1043.5KVA.5.1 * 1115.932.0 16 * 20 * 16 22 * 28 * 24
STB 1044KVA..5.1 * 1218.236.0 16 * 22 * 16 22 * 28 * 24
STB 3015KVA.6.3 * 1122.745.0 20 * 20 * 22 25 * 28 * 30
STB 3016KVA.6.3 * 1227.354.5 20 * 20 * 22 25 * 28 * 30
STB 3037KVA.7.6 * 1131.864.0 24 * 20 * 24 30 * 30 * 35
STB 3038KVA.7.6 * 1236.473.0 24 * 22 * 24 30 * 30 * 35
STB 30310KVA.7.6 * 1345.590.0 24 * 24 * 26 30 * 30 * 35
STB 30612KVA.8.9 * 1254.5109.0 27 * 24 * 26 30 * 38 * 42
STB 30615KVA.8.9 * 14 68.2136.0 27 * 28 * 26 30 * 38 * 42
STB 32020KVA.10.2 * 1490.9181.0 38 * 28 * 34 58 * 48 * 66
STB 32025KVA.10.2 * 16113.6227.0 38 * 30 * 34 58 * 48 * 66
STB 32030KVA.10.2 * 17136.4273.0 38 * 32 * 34 58 * 48 * 66
STB 32035KVA.10.2 * 18159.1318.0 38 * 34 * 34 58 * 48 * 66
STB 32040KVA.10.2 * 20181.8364.0 38 * 36 * 34 58 * 48 * 66
STB 32050KVA.10.2 * 21227.3455.0 38 * 38 * 34 58 * 48 * 66
STB 33075KVA.12.7 * 21340.9682.0 50 * 35 * 45 70 * 50 * 65
STB 33090KVA.12.7 * 23409.0818.0 50 * 40 * 45 70 * 50 * 65
STB 330100KVA.12.7 * 25455.0909.0 50 * 45 * 45 70 * 50 * 65
STB 330120KVA.12.7 * 28546.01091.0 50 * 50 * 45 70 * 50 * 65
STB 330150KVA.15.4 * 27682.01364.0 65 * 45 * 55 85 * 60 * 85
STB 350180KVA.15.4 * 28819.01636.0 65 * 50 * 55 85 * 60 * 85
STB 350200KVA.15.4 * 30910.01818.0 65 * 55 * 55 85 * 50 * 851P. ISOLATE ราคาหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส ( ISOLATE TRANSFORMRT )รุ่นขนาดขนาดแกนINPUT 220V.OUTPUT 110V.ขนาดหม้อแปลงเปลือยขนาดหม้อแปลงลงตู้
MODELVA.
curent (Amps)curent (Amps)กว้าง * ยาว * สูง ( ชม. )กว้าง * ยาว * สูง ( ชม. )
STB 101100VA.3.2 * 50.50.9 10 * 10 * 9
STB 102200VA.3.2 * 70.91.8 10 * 12 * 9
STB 102250VA.3.8 *71.12.2 12 * 13 * 12
STB 102300VA.3.8 * 71.42.7 12 * 14 * 12
STB 102400VA.3.8 * 81.83.6 13 * 12 * 8
STB 103500VA.4.8 * 82.34.5 14 * 18 * 14 20 * 28 * 22
STB 103600VA.4.5 * 92.75.5 14 * 20 * 14 20 * 28 * 22
STB 103700VA.4.5 * 93.26.4 14 * 20 * 14 20 * 28 * 22
STB 103800VA.4.5 * 103.67.3 14 * 22 * 14 20 * 28 * 22
STB 1041KVA.5.1 * 94.59.0 16 * 18 * 16 22 * 28 * 24
STB 1041.5KVA.5.1 * 116.813.6 16 * 20 * 16 22 * 28 * 24
STB 3012KVA.6.3 * 119.218.9 20 * 20 * 22 25 * 28 * 30
STB 3012.5KVA.6.3 * 1211.522.7 20 * 22 * 22 25 * 28 * 30
STB 3033KVA.6.3 * 1313.627.0 24 * 20 * 24 30 * 30 * 35
STB 3033.5KVA.7.6 * 1115.932.0 24 * 22 * 24 30 * 30 * 35
STB 3034KVA..7.6 * 1318.236.0 24 * 24 * 24 30 * 30 * 35
STB 3065KVA.8.9 * 1222.745.0 27 * 20 * 26 38 * 30 * 42
STB 3066KVA.8.9 * 13 27.354.5 27 * 20 * 26 38 * 30 * 42
STB 3067KVA.8.9 * 1431.864.0 27 * 22 * 26 38 * 30 * 42
STB 3068KVA.8.9 * 1436.473.0 27 * 24 * 26 38 * 30 * 42
STB 32010KVA.10.2 * 1545.590.0 38 * 30 * 34 58 * 48 * 66
STB 32012KVA.10.2 * 1654.5109.0 38 * 35 * 34 58 * 48 * 66
STB 32015KVA.10.2 * 1868.2136.0 38 * 38 * 34 58 * 48 * 66
STB 32020KVA.10.2 * 2090.9181.0 38 * 40 * 34 58 * 48 * 66
STB 32025KVA.10.2 * 24113.6227.0 38 * 45 * 34 58 * 48 * 66
STB 33030KVA.12.7 * 20136.4273.0 50 * 40 * 45 70 * 50 * 65
STB 33035KVA.12.7 * 23159.1318.0 50 * 42 * 45 70 * 50 * 65
STB 33040KVA.12.7 * 25181.8364.0 50 * 44 * 45 70 * 50 * 65
STB 33050KVA.12.7 * 28227.3455.0 50 * 45 * 45 70 * 50 * 65
STB 35075KVA.15. 4 * 28340.9682.0 65 * 45 * 55 85 * 65 * 65
STB 35090KVA.15. 4 * 30409.0818.0 65 * 50 * 55 85 * 65 * 65
STB 350100KVA.18 * 29455.0909.0 65 * 55 * 55 85 * 65 * 65
STB 350120KVA.18 * 32546.01091.0 80 * 55 * 70 100 * 80 * 95
STB 350150KVA.18 * 35682.01364.0 80 * 70 * 70 100 * 80 * 95
STB 360180KVA.20.5 * 33819.01636.0 100 * 60 * 95 120 * 80 * 110
STB 360200KVA.20.5 * 34910.01818.0 100 * 70 * 95 120 * 80 * 110

ไม่พบสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้